Polityka prywatności

Poniższy dokument „Polityka prywatności” określa zasady przetwarzania danych osobowych, jakie zostały przekazane przez serwis internetowy tupowstaje.pl

Dane osobowe zgromadzone przez serwis internetowy zpasjizrobione.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO przez Administratora danych osobowych.

Administrator danych osobowych

 Natalia Kozik

ul. Złotych Kłosów 56/31 Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała

Dane osobowe

Cel przetwarzania

Serwis internetowy zpasjizrobione.pl wykorzystuje dane osobowe celem:

 • Wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Marketing bezpośredni (inny niż newsletter)
 • Przesyłanie newslettera na podstawie odrębnej umowy.

Podawanie danych

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach jest konieczne, celem zawarcia odrębnej umowy np. newslettera.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika część usług serwisu internetowego tupowstaje.pl nie będzie mogła być realizowana w tym kontakt z Użytkownikiem, wysyłka newslettera, bądź prezentowanie spersonalizowanych treści.

Okres przetwarzania danych osobowych

Serwis internetowy zpasjizrobione.pl może przetwarzać dane osobowe do jednego z poniższych momentów:

 • Cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • Gdy Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych Użytkownika był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • Serwis internetowy tupostaje.pl zakończy działalność.
 • Ustania ustawowego obowiązku prawnego tytułem ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna

Administrator przetwarza dane zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO:
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
  • w celu marketingu bezpośredniego;
  • w celach analitycznych i statystycznych;
  • w celu badania satysfakcji klienta.

Profilowanie

Serwis internetowy zpasjizrobione.pl może wykorzystywać dane osobowe do profilowania zamieszczonych treści działających w oparciu o automatyczną ocenę dla usług, którymi Użytkownik może być zainteresowany. Ocena opiera się o działania podjęte przez Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu internetowego zpasjizrobione.pl

Profilowanie nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa na sytuację Użytkownika.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do przekazanych danych
 • sprostowania przekazanych danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora
 • wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane wyłącznie w celach wskazanych w polityce prywatności następującym podmiotom: dostawca hostingowy, biuro rachunkowy, usługodawca analizy ruchu i danych statystycznych, portale społecznościowe, organy publiczne w zakresie obowiązkowego udostępniania danych.

Podmioty te przetwarzają dane na wyłączne zlecenie serwisu internetowego zpasjizrobione.pl na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych zapewnia uczestnictwo współpracujących podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Ciasteczka

Serwis internetowy zpasjizrobione.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego służącego do wyświetlenia serwisu. Ciasteczka umożliwiają w pełni korzystanie z serwisu internetowego zpasjizrobione.pl oraz nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może zablokować korzystanie z plików cookies lub je usunąć.

Serwis internetowy zpasjizrobione.pl wykorzystuje ciasteczka:

 • Sesyjne, które są usuwane wraz z wyłączeniem przeglądarki internetowej.
 • Trwałe, które są zapisywane w pamięci urządzenia. Ciasteczka nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych oraz poufnych danych o Użytkowniku.

Serwis internetowy zpasjizrobione.pl wykorzystuje ciasteczka w celu:

 • Uwierzytelnienia Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać swoich danych np. w formularzu dodania komentarza.
 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce Użytkownik może skorzystać z pomocy przeglądarki. Ponadto odpowiednie informacje są dostępne w pomocy internetowej danej przeglądarki:

Więcej szczegółowych informacji na temat ciasteczek Użytkownik może znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Adresy E-mail

Adresy E-mail podawane przez Użytkowników przy dodawaniu komentarzy, oraz rejestracji na portalu, będą używane jedynie w celu przypomnienia hasła Użytkownika, oraz wysłania Newsletter’a – jeśli Użytkownik wyraził taką chęć. Adresy E-mail Użytkowników nie są i nie będą nigdzie publikowane, przetwarzane, sprzedawane, udostępniane za opłatą – w związku z czym nie musicie się obawiać dodawania do żadnych list mailingowych, otrzymywania sponsorowanych maili reklamowych, i wszelkiego innego niechcianego spamu.

Prawa autorskie

Portal zpasjizrobione.pl zawiera artykuły i poradniki napisane przez Użytkowników wchodzących w skład Redakcji. Wszystkie treści zawarte na stronach portalu są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów z portalu bez zgody od ich autora i zgody od administratora portalu.

Wszelkie materiały zawarte w serwisie portalu zpasjizrobione.pl są bezpłatne. Użytkownicy oraz Redakcja portalu nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania. Portal zpasjizrobione.pl zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów lub komentarzy oraz blokowania Użytkowników, którzy naruszają regulamin Portalu, oraz zasady netykiety i powszechnie przyjęte normy kulturalnego zachowania.